Bybelvertaling

Bybelvertaling, -verklaring en -verspreiding

ALGEMENE TAAKSPAN BYBELVERTALING EN – VERKLARING

Voorsitter: Prof Francois Tolmie, UV, Posbus 339, Bloemfontein 9300, tel 051 401 3023, sel 083 450 5412 e-pos tolmief@ufs.ac.za|
Ondervoorsitter: Prof Dirk Human, tel 012 420 4016, sel 082 753 0401 e-pos dirk.human@up.ac.za
Skriba: Dr Chris van Wyk, Brewerweg 39, Somerstrand, Port Elizabeth 6001, tel 041 583 5115, sel 082 574 9191, e-pos acv.vanwyk@gmail.com

NG Kerk-dosenterade van die drie Teologiese Fakulteite:
OT: Proff Louis Jonker (US), Dirk Human (UP), Fanie Snyman (UV)
NT: Prof Marius Nel (US), prof Gert Steyn (UP), prof Francois Tolmie (UV)
Bybelgenootskap van Suid-Afrika:
DR Quintes Heine, Dr Dirk Taljaard
Addisionale lede:
OT: Dr Chris van Wyk, Prof Julie Claassens
NT: Drr Gerhard du Plooy, Neels du Randt
VGKSA Verteenwoordiger\

SUBTAAKSPAN BYBELVERTALING
Prof Bernard Combrinck
Dr Chris van Wyk (Sameroeper)
Prof Julie Claassems
Dr Andrè Cilliers
Dr Gerhard du Plooy
Dr Neels du Randt
Prof Marius Nel

 

LogoF

Verslag - Algemene Sinode 2015

Verslag Algemene Sinode 2013
Bybelvertaling:
Die Bybel – ‘n direkte vertaling (BDV)
​Bybelverklaring:
​Insig in die Bybel reeks
​Bybelverspreiding:
​Hoogtepunte in Bybelverspreiding was:

  1. publikasie van die isiNdebele-Bybel, ons laaste amptelike taal wat sy Bybel ontvang het.
  2. verspreiding van meer as 2 000 000 gedrukte Bybels.
  3. verspreiding van meer as 650 000 gratis Selfoonbybels.
  4. ontwikkeling van ‘n Bybelgebaseerde geletterdheidsprogram.