Fondse & Bates

Voorsitter: Ds Johan Brink
Posbus 186, Fochville 2515, Tel 018 771 2566, 086 578 1011 f, 083 459 5214
E-pos jpabrink@lantic.net

Skriba: Vakant

Di Bossie Minnaar en Monty Sahd (Wes-Kaapland)
Ds Danie Mouton en mnr TP van der Mescht (Oos-Kaap)
Dr Abraham Swanepoel en ds Mossie Mostert (Noord-Kaap)
Dr Leon Foot en mnr André Esterhuysen (Vrystaat)
Ds Petrus Botha en me Dorothea Swanepoel (KZN)
Di Johan Brink en Nico van Rensburg (Goudland)
Dr Michiel van der Merwe en mnr Johan Kruger (Noordelike)
Ds Danie Oosthuizen (Hoëveld)
Ds Francois Retief (Oostelike)
Ds Clem Marais en Thinus Smit (Namibië)

FONDSE EN BATES INLEIDING ALGEMENE SINODE 2015: KLIK HIER

FONDSE EN BATES BYLAAG 1 ALGEMENE SINODE 2015: KLIK HIER

FONDSE EN BATES BYLAAG 2 ALGEMENE SINODE 2015: KLIK HIER

FONDSE EN BATES BYLAAG 3 ALGEMENE SINODE 2015: KLIK HIER