Huweliksbevestigers

Algemene inligting rakende die bevestiging en registrasie van huwelike

Departement Binnelandse Sake se webblad : http://www.home-affairs.gov.za/index.php/civic-services/marriage-certificates

Belangrike inligting vir Huweliksbevestiger
Registrasie van huwelike - dokumentasie benodig
kwitansievorm - vir inhandiging van vorms by Department van Binnelandse Sake – dit dien as skriftelike bewys dat 'n huwelik (of meer as een huwelik) se dokumentasie wel by die DBS ingehandig is.
Registrasie van huwelike - Dept van Binnelandse Sake indieningstydperk -​Vorm DHA-13-3-6-1
Huweliksregistrasievorm - wenke vir die invul van die vorms
Huwelike - Buitelanders, geskiedenis, weduwee, wewenaar 

NUUTSTE GESPREK MET DIE DEPT VAN BINNELANDSE SAKE.

2016 - Departement Binnelandse sake

Gesprek met die Departement oor die registrasie van huweliksbevestigers, diens by inhandigingskantore en die skuif van huweliksbevestigers se leêrs van een kantoor na ‘n ander.