NG Kerk weer volle lid van die Wêreldraad van Kerke