Refo 500

REFORMASIE  500
Die vyfhonderd-jarige herdenking van die Reformasie word in 2017 gevier. Daar word tans ‘n groot hoeveelheid materiaal deur CLF en BM ontwikkel wat gemeentes kan gebruik soos oa die Week van Gebed, Pinkster , materiaal vir kleingroepe en ‘n aantal brosjures. Klik hier vir meer inligting

Besoek die  Reformasie 500 webtuiste waar nuwe materiaal deurlopend beskikbaar gemaak sal word

Daar is verskeie REFO 500 artikels in e KERKBODE beskikbaar : REFO 500 artikels