Regte

Voorsitter (Aktuarius): Dr Johann Ernst
Posbus 13528, Hatfield 0028, Tel 012 342 0092 x 207 (k), 012 667 3906 (h), Faks 012 342 0380, Sel 083 507 7710
E-pos jhernst@tiscali.co.za of johanne@ngkerk.org.za

Ondervoorsitter: Dr Dewyk Ungerer, (Noordelike Sinode)
Posbus 52292, Wierdapark 0149, Tel 012 654 3121, Sel 082 572 6463, e-pos dewyku@iafrica.com

Skriba: Ds Helgard Janse van Rensburg, (Vrystaat)
Posbus 22, Villiers 9840, Tel 058 821 0112, Faks 086 274 3872, Sel 082 749 5052, e-pos helgard@internet-sa.co.za

Dr Quintus Heine (Wes-Kaap)
Ds Deon Oelofse (Oos-Kaap)
Ds Gert Duursema (Noord-Kaap)
Dr Heinrich Theunissen (KZN)
Ds Danie Kruger (Wes-Transvaal)
Ds Theo Danzfuss (Hoëveld)
Dr Johan van der Merwe (Oostelike)
Ds Hendrik van Zyl (Namibie)
Prof Piet Strauss (Kerkregkundige)


Verslag Algemene Sinode 2015