Tuisblad

 

JAARBOEK 2017 – PREDIKANTE SE INLIGTING

Skakel Bevoegdheid: 012 342 0092 of e-pos bevoegdheid@ngkerk.org.za
indien u veranderings wil aanbring

 WEEK VAN GEBED

Die Week van Gebed materiaal is ontwikkel as deel van die Reformasie 500 projek.
klik hier: Week van Gebed materiaalclf logo png

REFO 500 webwerf met materiaal vir die Reformasie feesvierings.

 

 

 

 

BUITENGEWONE ALGEMENE SINODE 2016

sinode2017_a

BESLUITE: Selfdegeslagverhoudings
Tydens die afgelope buitengewone sinode in November 2016 is die volgende besluite geneem ten opsigte van Selfdegeslagverhouding
The following decision was taken during the extraordinary meeting of the General Synod held in  November 2016 : Same sex relationships 

 

Persverklaring 18 November 2016
Ons, die voorsitter, onder-voorsitter en algemene
sekretaris van die Moderamen van die Algemene Sinode,
Nelis Janse van Rensburg, Dirkie van der Spuy en Gustav
Claassen het n uitgebreide gesprek gevoer oor die selfdegeslagbesluite…lees verder

********************************************

 1. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.1-145
 2. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.146-172
 3. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.173-190
 4. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.191-260
 5. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.261-292
 6. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.293-324
 7. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.325-379
 8. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.380-451
 9. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.452-491
 10. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.492-496
 11. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.497-500
 12. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.501-505
 13. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.506-526
 14. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.527-538
 15. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.539-551
 16. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.552-586
 17. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.587-610
 18. Gravamen en Beswaarskrifte Bl.611-636

Eseg 47 – God nooi ons in:

******************************************

des-2016-jan-2017-lig-voorblad

 

************************************

Buitengewone Algemene Sinode – 7-10 November 2016

Tydens die afgelope Moderamen vergadering is besluit dat ‘n buitengewone Algemene Sinode gehou gaan word waar die besluit oor Selfdegeslag verhoudings weer indringend bespreek gaan word. Appèlle, beswaarskrifte en gravamina sal ook hanteer word. Lees meer hieroor…  

reformasie500-logo

REFORMASIE  500
Die vyfhonderd-jarige herdenking van die Reformasie word in 2017 gevier. Daar word tans ‘n groot hoeveelheid materiaal deur CLF en BM ontwikkel wat gemeentes kan gebruik soos oa die Week van Gebed, Pinkster , materiaal vir kleingroepe en ‘n aantal brosjures. Klik hier vir meer inligting.

Daar is verskeie REFO 500 artikels in e KERKBODE beskikbaar : REFO 500 artikels

Die blou logo is die amptelike logo vir Refo 500. Daar word ook ‘n verduideliking van die logo aangeheg:

reformasie500-logo                   reformasie500-logo2

Klik hier om die logo af te laai                       Klik hier om af te laai

*******************************************

ngknet-biddag-reen-002BIDDAG VIR REëN – 2 Oktober 2016
Die ASM het tydens die afgelope vergadering besluit om gemeentes te versoek om op Sondag 2 Oktober, tydens eredienste, voorbidding te doen vir reën. Groot dele van ons land is vasgevang in ‘n knellende droogte wat mens en dier raak.
Lede van die Tussen Kerklike Raad en die Conventus van Reformatoriese Kerke is ook versoek om hieraan deel te neem.

Die ergste droogte in 112 jaar veroorsaak geweldige uitdagings oor ‘n wye spektrum. Voedselsekuriteit, die skuldlas van kommersiële en opkomende boere en die las op die finansies van gewone burgers wek groot kommer. Berekeninge toon aan dat basiese voedselpryse 35 persent duurder is as ‘n jaar gelede. Selfs voor die droogte het veertien miljoen van ons land se inwoners honger gaan slaap. Dié persentasie kan byna verdubbel sou die droogte voortduur. Dit gaan nie net om mens en dier binne ons eie konteks nie. Suid-Afrika is ook die graanskuur vir Botswana, Namibië, Swaziland, Lesotho, Zimbabwe en, Mosambiek.

ngknet-Skepping2                            ***************************************************

’n Seisoen van die Skepping word elke jaar na 1 September gevier. Die Wêreldraad van Kerke moedig kerke na aanleiding van die Wêreld-beraad vir Volhoubare Ontwikkeling (Johannesburg 2002) aan om 1 September af te sonder as ’n dag van gebed vir die skepping en volhoubaarheid. Woord en Fees se medewerkers het die volgende liturgië en preeksketse verskaf:

Liturgie vir die Seisoen van die Skepping 2016

                                                             Seisoen van die Skepping 2016 (Preekstudies)

***********************************************

GESTREMDHEID

‘Werklike behoort tot die liggaam van
Christus’

Sondag – 28 Augustus Preekskets:Bewusmaking van Gestremdheid 

Oproep tot gebed


NG Kerk roep lidmate op tot gebed vir die munisipale verkiesing

********************************

NG Kerk weer volle lid van die Wêreldraad van Kerke

Op 27 Junie 2016 het die NGK weer volle lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke ontvang.
Nelis J van Rensburg en Gustav Claassen in Noorweë tydens die byeenkoms,
enkele minute nadat die  NGK terugverwelkom is.

WRK Foto

Lees verder

**********************************************************

Veertig jaar na 1976 – Tyd vir ‘n nuwe lied en versoening

VersoeningVeertig jaar gelede het ons samelewing gebrand met jeugopstande in Soweto en elders.Twintig jaar later is die nuwe grondwet aanvaar. Nou met die veertigste herdenking van 1976 se opstande wil SA- kerke help om die ideale van die grondwet prakties lewe te gee. Op 11 Junie word die eerste versoeningsbyeenkoms in Orlando stadion gehou. e-KERK bode: Lees berig

Versoeningsbyeenkoms 11 Junie 2016 – Praktiese inligting en Program: klik hier 

Video clips: Drie bekendes gesels oor deelname aan die veldtogklik op die foto’s vir die video clips

Video Clips VersoeningsveldtogKobus GerberRolex Schoeman

***********************************************

Biddag vir Ekologie – 5 Junie 2016 Preekskets

Klik hier vir die powerpoint Preekskets – Ekologie

**********************************************

 Brief aan die Minister van Finansies mnr Pravin Gordhan
(Mei 2015)

***********************************************

KERKORDE 2015

Kerkorde2015 Voorblad

Klik hier vir die Kerkorde 2015 
(Mei 2016)

***********************************************

Kerke in Suid Afrika span saam vir versoening – NGK lidmate se deelname is belangrik

Klik hier vir die berig in E- Kerkbode 

Klik hier vir die volledige artikel oor die veldtog: Sing ‘n nuwe (Suid-Afrika) lied

Klik hier vir die volledige  40-Day-Prayer-Guide-for-Reconciliation

Klik hier vir die volledige 40-Dae-Gebedsgids- vir -Versoening

*********************************************

Die NG Kerk se deelname aan protes
14 April 2016

SA Raad van Kerke – Verklaring na die Nkandla Hof uitspraak
(31 Maart 2016)

*******************************************************

Algemene Sinode2015 Handelinge-Cover.indd

Klik hier vir die Volledige Handelinge –  ALGEMENE SINODE 2015

Klik hier vir die Besluiteregister -ALGEMENE SINODE 2015

**************************************************

NGK Betrokkenheid by Rassisme Inisiatief
(14 Maart 2016)

Liturgiese voorstelle vir Palmsondag 2016

******************************************************

NG Kerk Moderamen – Pastorale brief aan Gemeentes
(1 Maart 2016)

Tussen Kerklike Raad- Verklaring oor Geweld Op Kampusse
(Februarie 2016)

******************************************************************

NG – DROOGTEHULP PROJEK

Waterbeker

Gustav Claassen 2 Die Algemene Sekretaris van die NG Kerk het gemeentes versoek om hulp te verleen aan droogtegeteisterde gebiede:

Klik hier vir inligting: Droogtehulp

WEBWERF MET INLIGTING

Daar is meer inligting op die webwerf www.ngdroogtehulp.co.za beskikbaar wat voortdurend bygewerk sal word.
Ondersteun die projek op Facebook by NGDroogtehulp en
volg die projek op Twitter by #NGDroogtehulp.
Bankbesonderhede: klik hier.

H20


Navrae
: Isabella de Kock by omgee@kaapkerk.co.za / 021 957 7113.

PERSVERKLARING VAN DIE MODERATUUR: Rassisme
22 Januarie 2016

*********************************************************