Algemene Sinode 2015

 
 Agenda voorblad
   Klik hier om die bostaande videogreep af te laai (18MB) – November 2015

Moderamen – Mediaverklaring Selfdegeslagverhoudings
(November 2015)

BESLUITE OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGS – ALGEMENE SINODE 2015

RESOLUTIONS REGARDING SAME SEX RELATIONSHIPS – GENERAL SYNOD 2015

VIDEOGREEP EN PASTORALE BRIEF
(Oktober 2015)

Agenda – Algemene Sinode 2015

Aanvullende Agenda Algemene Sinode 2015

………………………………………………………………………….

Biddag vir reen15 November 2015

Jeugnavorsing – Persverklaring
(8 Junie 2015)

Ope brief aan die ANC – Tussenkerklike Raad
(1 Junie 2015)

SARK- Nkandla Persverklaring
(29 Mei 2015)

Persvrystelling – Wereldgemeenskap van Geref kerk
(15 Mei 2015)

Pinksterreeks 2015 – Afrikaans
 
Pinksterreeks 2015 – Engels
 
Persvrystelling oor die vandalisering van die beeld van Dr Andrew Murray                                                                                                                                                                                                              –(11 April 2015)

Persvrystelling- Boko Haram, Isis, Al-Shabaab en ander ekstremistiese groepe                                                                                                                                                                                                           (10 April 2015)

Persvrystelling – Vreemdelingehaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (13 April 2015)

Persvrystelling -Stand van die Nasie                                                                                                                                                                                                                                                                                      (Februarie 2015)   
 
 Wêreldbiddag vir Vroue:  6 Maart 2015

Die tema is deur die Wêreldbiddagkomitee van die Bahamas saamgestel en is:

“Jesus sê, ‘Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het?’”

Wêreldbiddag vir Vroue (WBvV) is ‘n wêreldwye ekumeniese beweging van Christen vroue, -mans en -kinders wat elke eerste Vrydag in Maart saam ‘n gebedsketting in meer as 170 lande vorm.  Die Wêreldbiddag strek oor grense en bind mense uit verskillende rasse, kulture en kerke tot groter onderlinge begrip en toewyding.

Dit bied aan vroue wêreldwyd die geleentheid om:

*  opnuut hulle geloof in Jesus Christus te bevestig,*  versterk te word deur die geloofservaringe van Christene uit ander lande en kulture,*  ander se laste te help dra deur saam met hulle, en vir hulle, te bid.  Kontak:Joa van Aarde, tel: 011 975 4598, e-pos: wwdp@telkomsa.net vir meer besonderhede en programbestellings.

Inligting is ook op die webblad http://www.wwdp.co.za beskikbaar.

 
AKLAS Studiestuk: Beoordeling van die Belhar Belydenis – 1988
(5 September 1988)
 
 
Week of prayer (Word)
2015
Week of prayer (Pdf)
2015
 
National Church Leaders Statement
22-23 Oktober 2014
 
Meegevoel met en voorbidding vir lande en mense wat deur die ebola-epidemie geraak word
14 Augustus 2014
 
Pleitdooi vir Irak
11 Augustus 2014
 
Statement of the South African Council of Churches on the Gaza developments
4 August 2014
 
Plaasmoorde
25 Julie 2014
 
Die Israel-Palestynse konflik
25 Julie 2014
 
Hofsaak oor Transnet-pensionarisse
25 Julie 2014
 
Russel Botman
Huldeblyk prof Russel Botman
28 Junie 2014
 
HuldeblykAdri-Louise van Renen-Fourie
17 Junie 2014 
 
Preek vir Omgewingsondag pdf
Preek vir Omgewingsondag docx
Powerpoint vir Omgewingsondag
1 Junie 2014
 
Pinksteroordenkings 2014 (docx)
Pinksteroordenkings 2014 (pdf)
 
Pentecost Sermons April 2014 (docx)
Pentecost Sermons April 2014 (pdf)
 
Bevoegdheid: Jaarlikse aanmelding 2014
 
Pastorale brief oor die Nasionale Verkiesing 2014
24 Maart 2014
 
16de Konvent van Reformatoriese Kerke in Suidelike-Afrika:  Verklaring oor die komende verkiesing
10 Maart 2014
Statement 16th Conventus on upcoming elections
10 March 2014
 
Letter to WCRC member churches
March 2014
Accra Conf 
March 2014
 
VGKSAOu seel
Kommunikasie van die Moderature van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suidelike Afrika en die Nederduitse Gereformeerde Kerk aan hulle onderskeie gemeenskappe
18 Februarie 2014
Communication from the Executives of the Uniting Reformed Church in Southern Africa and the Dutch Reformed Church to their respective constituencies
18 February 2014
 
Vars uitdrukkings kort weergawe
Vars uitdrukkings 
To Worshipping Congregations
Flyer
Presentation1
Biddag vir Opvoeding en Onderwys (Word)
Biddag vir Opvoeding en Onderwys (Pdf)
Power Point aanbieding
9 Februarie 2014
 
LogoF
NOTULE ALGEMENE SINODE 2013
BESLUITEREGISTER ALGEMENE SINODE 2013
KERKORDE 2013
 
 
Nelson Mandela
Persvrystelling NELSON MANDELA
5 Desember 2013
Media Release NELSON MANDELA
5 December 2013
 
Verklaring oor ‘n versoenende gesprek tov Woordfees
28 November 2013
 
Verklaring oor Misbruik van wat vir Christene Heilig is
4 November 2013
 
Press Release on Misuse of what is Holy to Christians
4 November 2013
 
National Church Leaders’ Consultation Statement
16 October 2013

LogoF

Agenda vir Algemene Sinode 2013 
Aanvullende Agenda 2013
Agenda Navorsingsverslag Armoede
Die Apostoliese Geloofsbelydenis‘n Eietydse uitleg  
 
4 kerke.doc
Statement from the meeting of the 4 Moderamens of the Dutch Reformed Family 
20 June 2013
 
Memorandum of Agreement URCSA-DRC
10 April 2013
 
Verklaring deur die Dagbesture/ Moderature van die VGKSA en die NG Kerk na afloop van die jongste rondte samesprekings op 9-10 April 2013 in Kempton Park
9 – 10 April 2013
 
Uitleg en toepassing van die Algemene Sinode 2011 se besluit oor Belhar:  Algemene Taakspan Regte (ATR)
29 April 2013