Kontak Ons

     MODERATOR

Nelis

Ds C  (Nelis) Janse van Rensburg
Tel
: 021-913 1413/ 021 913 2320   Sel:082 8212730
E-pos:cjrens@telkomsa.net

ALGEMENE SEKRETARIS
 Gustav Claassen 2
 
 
 
 
 
 
 
Posadres: Posbus 13528, Hatfield, 0028
Straatadres: H/v Jan Shoba- (Duncan-) en Pretoriusstraat.  (Ingang in Jan Shobastraat).
Telefoon: Kantoor: 012 342 0092,  faks: 012 342 0370 / 012 342 0380
E-pos: gustavc@ngkerk.org.za,  info@ngkerk.org.za

Klik hier vir roetebeskrywing

SINODES

Wes-en-Suid-Kaapland
Oos-Kaap
Noord-Kaap
KwaZulu-Natal
Vrystaat
Wes-Tvl
Noordelike
Hoëveld
Oostelike
Namibië