Huweliksbevestigers

Algemene inligting rakende die bevestiging en registrasie van huwelike

1.  Departement Binnelandse Sake se webblad by http://www.home-affairs.gov.za/index.php/civic-services/marriage-certificates

2. Belangrike inligting vir  Huweliksbevestigers

3. Registrasie van huwelike – dokumentasie benodig

4. Kwitansie– vir inhandiging van vorms by Department van Binnelandse Sake – dit dien as skriftelike bewys dat ‘n huwelik (of meer as een huwelik) se dokumentasie wel by die DBS ingehandig is.

5. Registrasie van huwelike – Dept van Binnelandse Sake indieningstydperk – DHA-13-3-6-1

6. Huweliksregistervormwenke vir die invul van die vorms

7. Huwelike-Buitelanders, geskeides, weduwee,wewenaar 

 

NUUTSTE GESPREK MET DIE DEPT VAN BINNELANDSE SAKE.

Gesprek met die Departement oor die registrasie van huweliksbevestigers, diens by inhandigingskantore en die skuif van huweliksbevestigers se leêrs van een kantoor na ‘n ander.