Kerkorde en Reglemente 2023

Artikels en reglemente van die Algemene Sinode in Oktober 2023 en uitgebrei met riglyne en funksionele besluite.

Herdelike Brief: Algemene Sinode 2023

Ds Jan Lubbe, Voorsitter van die Moderamen van die Algemene Sinode van 2023, skryf in hierdie herderlike brief an alle gemeentes, lidmate, en kerkraadslede oor die besluite van die Algemene Sinode van 2023.

Wat moet die kerk nou doen

Dr Gustav Claassen doen ‘n beroep op kerkleiers en gelowiges om te midde van politieke onrus as vredemakers op te tree – 13 Julie 2021.

PEPUDA-wetgewing

Navrae oor PEPUDA-wetgewing word beantwoord | Ook ‘n raamwerk vir kommentaar

Bevestigings

Die onderskeid tussen Huwelikswet 25 van 1961 en Wet 17 van 2006 (Civil Union Act) met betrekking tot aansoek om registrasie vir leraars wat hul weg oopsien om selfdegeslagverbintenisse te voltrek.

Kopiereg © 2024 NG Kerk. Ontwikkeling en huisvesting deur Bybel-Media
Open chat
Hello 👋
Kan ons jou help?