Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk

Ons wil doen wat reg is, ons wil liefde bewys, ons wil lewe voor U, bedagsaam loop

Jongste Nuus

Bly op hoogte met nuus en gebeure in ons geloofsgemeenskap: bedieninge, projekte en aktiwiteite
NGK-web-test2
Verklaring van Voorneme
Verklaring van Voorneme
Ten opsigte van die verhouding tussen die kerklike maatskaplike diensteraad (KMDR) en die Algemene Sinode van die NGKERK
NGK web test2
Kerkkalender 2024
Vind al die nodige vakansiedae, kerklike feesdae en biddae vir 2024
NGK web test2
Huweliksbevestigers
Algemene inligting rakende die bevestiging en registrasie van huwelike
NGK web test2
Kerkorde en Reglemente 2023
Artikels en reglemente van die Algemene Sinode in Oktober 2023 en uitgebrei met riglyne en funksionele besluite.
NGK web test2
Amptelike Kommunikasie vanuit die ASM vergadering van 27-29 Februarie 2024
Amptelike kommunikasie na afloop van die Algemene Sinode Moderamen van 27-29 Februarie 2024
NGK-web-test2
Herdelike Brief: Algemene Sinode 2023
Ds Jan Lubbe, Voorsitter van die Moderamen van die Algemene Sinode van 2023, skryf in hierdie herderlike brief an alle gemeentes, lidmate, en kerkraadslede oor die besluite van die Algemene Sinode van 2023.
NGK-web-test2
Verklaring van die dagbestuur van die NG Kerk (Algemene Sinode)
Die Dagbestuur van die Moderamen reageer op interne verdeeldheid - 12 Augustus 2022.
NGK-web-test2
Die nood in veral KZN en kommentaar op Die Strand-verklaring
Dr Gustav Claassen reageer op plundering in KZN en briewe in die media oor dolerende gemeentes.
NGK-web-test2
Wat moet die kerk nou doen
Dr Gustav Claassen doen 'n beroep op kerkleiers en gelowiges om te midde van politieke onrus as vredemakers op te tree - 13 Julie 2021.
NGK-web-test2
PEPUDA-wetgewing
Navrae oor PEPUDA-wetgewing word beantwoord | Ook 'n raamwerk vir kommentaar
NGK-web-test2
WET OP BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING
"n Handleiding is beskikbaar vir die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting.
NGK-web-test2
Bevestigings
Die onderskeid tussen Huwelikswet 25 van 1961 en Wet 17 van 2006 (Civil Union Act) met betrekking tot aansoek om registrasie vir leraars wat hul weg oopsien om selfdegeslagverbintenisse te voltrek.
NGK-web-test2
NG Kerk spreek haar uit teen geweld en die miskenning van mense se menswaardigheid
Die NG Kerk betreur alle vorme van geweld en diskriminasie wat mense se Godgegewe menswaardigheid aantas.
NGK-web-test2
Die NG Kerk se reaksie op Covid-19
Kommunikasie oor die NG Kerk se reaksie op die Covid-19 pandemie.
NGK-web-test2
COVID-19: Hoe kan my gemeente betrokke wees?
Gemeentes se betrokkenheid ten tye van die Covid-19 pandemie.
NGK-web-test2
COVID-19: Reëlings rondom begrafnisse
Regulasies moet in ag geneem word terwyl leraars voortgaan om baie nodige pastorale hulp te verleen.
NGK-web-test2
Inligting oor Covid-19
'n Pastorale brief en verklaring van die ASM te midde van die pandemie.
NGK-web-test2
Die trou en die sorg van die Here
'n Beroep word op gemeentes gedoen om te volhard in gebed en in die ondersteuning van mense in nood.
NGK-web-test2
Verklaring: selfdegeslagverhoudings
2015-besluit oor selfdegeslagverhoudings op grond van prosedurele redes ter syde gestel
NGK-web-test2
Algemene Sinode: Persverklaring oor selfdegeslagverhoudings
2019 besluit van die Algemene Sinode insake selfdegeslagverhoudings
NGK-web-test2
Persverklaring oor vreemdelingehaat
Die NG Kerk soek versoening, eerder as vreemdelingehaat in al die verskyningsvorme daarvan.
NGK-web-test2
Persverklaring oor geweld
'n Duidelike 'nee' teen geweld moet gehoor word. Daarmee saam moet slagoffers van geweld pastoraal ondersteun word.
NGK-web-test2
Kommentaar op die saak van teologiese opleiding soos tans in die media gevoer
Teologiese opleiding is 'n uiters belangrike saak vir die kerk. Dit is nodig om goed ingelig te wees oor al die aspekte hiervan.
NGK-web-test2
Geïntegreerde databasis ontwikkel vir NGK predikante
Leraars se punte vir voortgesette bedieningsopleiding en besonderhede rondom algemene bevoegdheid is nou deel van 'n geïntegreerde databasis.
NGK-web-test2
Gesprekke met Binnelandse Sake oor huwelike
Uitdagings rondom praktiese kwessies met die registrasie van huwelike is opgeneem met die adjunkminister van Binnelandse Sake.
NGK-web-test2
NG KERK ROEP SY LIDMATE OP OM HOOP TE BRING TYDENS DIE ALGEMENE VERKIESING OP 8 MEI 2019
Gelowiges het 'n getuienis om te lewer tydens die verkiesing - 2019
NGK-web-test2
Persverklaring oor oproer en beskadiging van kerkgebou
Respek vir gelowiges se plekke van aanbidding is belangrik. vir 'n ordelike samelewing.
NGK-web-test2
Hulp aan Mosambiek
Skade wat deur sikloon Idai in Mosambiek aangerig is roep om ondersteuning.
NGK-web-test2
Hofuitspraak: Standpunt ten opsigte van selfdegeslagverhoudings
Die hofuitspraak rondom die NG Kerk se standpunt oor selfdegeslagverhoudings is bekend - 2019
NGK-web-test2
Biddag vir Jeug en Onderwys
Onderwys en opvoeding is 'n saak waaroor die NG Kerk baie sterk voel en bid en meewerk om kwaliteit onderrig te bevorder.
NGK-web-test2
Uitspraak van die hofsaak, Regulering van godsdiens en Kerswense
Enkele sake van belang word aangespreek voordat werksaamhede vir die jaar (2018) tot 'n einde kom.
NGK-web-test2
Gebedsgeleentheid en hofsaak oor selfdegeslagverhoudings
Oproep om gebed op Sondag 2 September 2018
NGK-web-test2
Gedragskode en Gronddebat
'n Uitnodiging om kommentaar te lewer op 'n gedragskode vir godsdiens, asook op die heersende gronddebat.
NGK-web-test2
Verklaring van die moderatuur: Hofsaak oor selfdegeslagverhoudings
Kommentaar op berigte in die pers insake die hofsaak rondom selfdegeslagverbintenisse waarin die NG Kerk tans betrokke is.
NGK-web-test2
Verklaring van die moderamen van die NG Kerk oor gelowiges se roeping in Suid-Afrika
Die Moderamen roep lidmate tot aktiewe getuienis op.
NGK-web-test2
Die NG Kerk en grondhervorming
Die NG Kerk neem aktief deel aan die gesprek oor grondkwessies.
NGK-web-test2
Verklaring van die NG Kerk Moderatuur
Elf lidmate van die NG Kerk open 'n regsproses teen die Algemene Sinode se 2016 besluit oor selfdegeslagverbintenisse. Belangrike verkiesing van skoolbeheerliggame.
NGK-web-test2
Skrywe van die Algemene Sekretaris – Februarie 2018
Dag Zero in die Wes Kaap en leierskap voer gesprek met Solidariteit.
NGK-web-test2
Skrywe van die Algemene Sekretaris - Januarie 2018
Kommer oor die onderwys, aanbod om internasionale byeenkoms van kerke aan te bied, en 'n ontmoeting met die EFF.
NGK-web-test2
NG Kerk kommentare oor die Skolewet
Reaksie op die wysigingswetsontwerp met betrekking tot die Skolewet
NGK-web-test2
Opvolg: Skolewet en Verootmoediging
Nog kommentaar op wysigingswetsontwerp gesoek en 'n dag van gebed en verootmoediging
NGK-web-test2
Biddag: geweld, misdaad en droogte
Bid saam met Goudland Sinode vir onaanvaarbare toestande van geweld en plaasmoorde, asook omstandighede in die landbou wat mens en dier raak.
NGK-web-test2
Skrywe van die Algemene Sekretaris - Oktober 2017
Hofsaak, Commission for Cultural, Religious and Language Rights, wysigingswetsontwerp van die Skolewet.
NGK-web-test2
Uitspraak oor Godsdiens op skole
NGK-web-test2
Pakket vir Biddag: Jeug en Kategese
NGK-web-test2
Skrywe van die Algemene Sekretaris – Mei (2) 2017
Die pad na ʼn missionale kerk het twee spore: ʼn diep kultuurverandering en die skep van nuwe geloofsgemeenskappe. Vind ook ʼn Afrikaanse gids vir voorbidding vir ons land.
NGK-web-test2
Skrywe van die Algemene Sekretaris - Mei 2017
Verskeie nuusbrokkies, waaronder 'n ontmoeting met leiers van die VGK
NGK-web-test2
Die NG Kerk en die politieke leierskap in SA
Die kerk protesteer teen politieke leiers se vergrype aan mag wat vrede en versoening in gedrang bring
NGK-web-test2
Skrywe van die Algemene Sekretaris: Maart 2017
Ekonomiese bemagting en 'n konsepwet oor haatspraak. Ons bid ook vir reën en ʼn besoek aan Namibië word gebring
NGK-web-test2
COMMENTS ON THE CRL REPORT REGARDING THE COMMERCIALISATION OF RELIGION.
Kommentaar op die kommersialisering van godsdiens
NGK-web-test2
Konsepwetgewing en Onderwys
Die kerk se kommentaar op wetgewing rakende haatspraak en inligting oor 'n biddag vir onderwys
NGK-web-test2
COMMENTS ON THE PREVENTION AND COMBATING OF HATE CRIMES AND HATE SPEECH BILL, 2016
Die minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling verwelkom kommentaar op wetgewing oor haatspraak
NGK-web-test2
Reformasie 500
Hulpmiddels ter viering van vyfhonderd jaar van reformasie | 2017
NGK-web-test2
Kerswense 2017
Mag die boodskap van Jesus se geboorte nou harder klink as huidige kerklike geskille
NGK-web-test2
Voorgestelde wetgewing bied groot uitdagings vir kerke
Aanstoot kan nou maklik as haatspraak interpreteer word - implimentering van nuwe wetgewing uitdagend
NGK-web-test2
Persverklaring: Gustav Claassen, Dirkie van der Spuy, Nelis Janse van Rensburg
Leiers praat met kerk na die Algemene Sinode se 2016 besluit oor selfdegeslagverhoudings
NGK-web-test2
Besluit: Selfdegeslagverhoudings
Hier is die Algemene Sinode se 2016 besluit oor selfdegeslagverhoudings
NGK-web-test2
PASTORALE BRIEF
Deernisvolle skrywe aan die kerk na afloop van 'n buitengewone sitting van die Algemene Sinode | 2016
NGK-web-test2
REFO 500
Merk September 2017 op die kalender vir die viering van 500 jaar van reformasie
NGK-web-test2
Skrywe van die Algemene Sekretaris – Kerklike weg rondom selfdegeslagverbintenisse
Kritiek op die kerk se uitvoering van bepaalde besluite rakende die bevestiging van selfdegeslagverbintenisse
NGK-web-test2
Skrywe van die Algemene Sekretaris - ASM vergadering
Terugvoer oor sake op die agenda van die Moderamen, waaronder 'n buitengewone sinode in 2016
NGK-web-test2
Skrywe van die Algemene Sekretaris - Appélproses
Regsekerheid word gesoek oor appélproses na aanleiding van besluite van die Algemene Sinode | Selfdegeslagverhoudings
NGK-web-test2
Skrywe van die Algemene Sekretaris – Junie Nr 2
Meer oor die ingewikkelde proses rondom die hantering van appèlle
NGK-web-test2
Skrywe van die Algemene Sekretaris - Junie
Kerklike werksaamhede | Teologiese opleiding, huweliksbevestigers, jeugsake, Reformasie 500, 'n versoeningsgeleentheid, en droogtehulp
NGK-web-test2
Versoeningsveldtog
Versoening | 'Sing 'n nuwe lied Suid Afrika'

Taakspanne

Ontmoet ons taakspanne. Leer oor hul bedieninge en projekte en hoe jy kan deelneem
VONKK
'n Taakspan wat hul beywer vir die voortgesette ontwikkeling van nuwe klassieke kerkmusiek - en vandaar die naam VONKK
Flam
'n Taakspan wat musiek in 'n kontemporêre styl selekteer en aanbeveel vir gebruik in die kerk.
Groter NGK Familie
Argief
Die Argief van die NG Kerk bewaar argivalia, huisves digitale versamelings, stel inligting vir navorsers beskikbaar, bied toegang tot inligtingswette, en stoor vergaderingsdokumentasie van sinodes, ringe, en gemeentes.
Ekologie
Kerklike opleiding
Taakspan Gender
 ’n Genderkoördineerderstruktuur tussen sinodes om raakvlakke in die kerk te vind waar hierdie gesprek gevoer word.
Kategese
Jeugbediening
Nuwe Geloofsgemeenskappe
Teologiese Opleiding
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Nehemiah Bible Institute
Samewerking
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Anti-rassisme, versoening en geregtigheid
'n Taakspan wat hulle beywer vir anti-rassisme, versoening en geregtigheid.
Kerkbode
Hugenote Kollege
Bybelgenootskap
CLF
Bybel-Media
Kerklike Maatskaplike Diensteraad
Die KMDR is ‘n Nasionale Netwerk van kerklike maatskaplike diensorganisasies, wat ook as ‘n selfstandige Nie-Winsgewende Organisasie (NPO 001-694) geregistreer is.
Leerstellige en Aktuele sake
ATLAS doen navorsing en doen verslag oor aktuele, leerstellige en etiese sake.
Algemene Kuratorium
Hierdie taakspan dra oorhoofse verantwoordelikheid vir teologiese opleiding
Brugbediening
Algemene Taakspan Argief (ATA)
Die bewaring van argivalia, ontwikkeling van beleid, en koördinering van sinodale werksaamhede in hierdie verband.
Algemene Taakspan Regte (ATR)
Die taakspan adviseer oor die interpretasie en toepassing van die Kerkorde, die reglemente en die besluite van die Algemene Sinode. 
Algemene Taakspan Fondse en Bates (ATFB)
Bestuur die finansies, bates, beleggings, eiendomme, en begroting vir die werksaamhede van die Algemene Sinode
Algemene Taakspan Leer en Aktuele Sake (ATLAS)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Evangelisasie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Roetemerkers
IN PAS – Werkgroep
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Diakonaat
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeug
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Navorsing
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Algemene Taakspan Predikantesake
Die NG Kerk belê lank reeds in goed opgeleide en teologies toegeruste predikante wat diens doen in die koninkryk van God. ***
VBO-taakspan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Byeenkomste

Vind inligting oor ons byeenkomste: seminare, werkswinkels, projekte en spesiale geleenthede

LeRoux

06:23 pm, Wednesday
Gauteng
24
Jul

Chris Event

01:26 pm, Wednesday
Limpopo
24
Jul

Event1

05:29 pm, Wednesday
Gauteng
24
Jul

Lorem ipsum dolor sit amet

12:00 am, Thursday
North West
25
Jul

Lorem ipsum dolor sit amet

08:00 am, Thursday
Gauteng
22
Aug

Lorem ipsum dolor sit amet

02:00 pm, Monday
Limpopo
30
Sep

Bedieningsvennote

Ontdek hoe vennote en ons saamwerk om die evangelie te versprei en gemeenskappe te dien
Open chat
Hello 👋
Kan ons jou help?